-הפינה הפילוסופית-

מהיידגר להוסרל...


 מהפנומנולוגיה אל הפסיכולוגיה

 

פינה זו, מטרתה לדון במספר מינוחים או מושגים פילוסופיים, אשר קשורים קשר כלשהו לגישה האקזיסטנציאליסטית, ואף רצוי להסתכלות פסיכולוגיסטית או טיפולית.

בחרתי להתחיל אותה בציטוט, מפיו של אדמונד הוסרל,  הלא הוא מורהו של הפילוסוף מרטין היידגר:

"אפשר לצפות מראש, כי פנומנולוגיה ופסיכולוגיה תהיינה חייבות לעבוד ביחסים קרובים מאוד, באשר לשתיהן יש עניין בתודעה, אם גם באופן שונה, מ'גישה' שונה. " (מבחר מאמרים, אדמונד הוסרל, 1993).

הוסרל ביקש לשנות את מעמדה של הפילוסופיה, וכך הגיע לכתוב מאמר בשם "הפילוסופיה כמדע חמור." (ממנו נלקח הציטוט).

המאמר פורסם בכרך הראשון של כתב העת הפילוסופי 'לוגוס'.הוא הציג ירידה במעמד הפילוסופיה, כ'פילוסופיה רומנטית', שגם הגל נמנה עם נציגיה.

במובן זה מרטין היידגר שהיה תלמידו של הוסרל, אכן היה ממשיכו, ואחת הביקורות היותר עכשוויות המצביעות על הצלחתו של היידגר במטלה זו (הקיבוע של הפילוסופיה כמדע חמור), היא הטענה הרווחת, דווקא של מבקריו, כי בהסתמך על כתביו הפילוסופיים ניתן להוכיח כל טענה למעשה. טענה זו מושכת משיכה חדה, אל הלוגוס ואל המדע החמור, אך לדברי מבקריו של היידגר, מרוקנת מכל תוכן מוסרי את רעיונותיו, ואם להרחיק לכת, אף הקלה ואפשרה את השימוש של המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית בזמן מלחמת העולם ה-II בכתביו, כדברי תמיכה חמים.

בחרתי להביא שלושה מונחים, דווקא של מורהו של היידגר, אדמונד הוסרל, אולי כי אלו שימשו יסודות ראויים לכתיבה של היידגר, ודרכם ניתן להבין ברטרוספקטיבה מעט מהתפתחות "המחשבה ההיידגריאנית."

המונח הראשון, הוא Sein, שממנו נובע למעשה רעיון ה-Dasein המפורסם של היידגר. (שבצורתו הפשטנית ביותר מתייחס כמובן ל-being האנושי בעולם).

המונח השני הוא Welt, הלא הוא במובן המופשט של המילה עולם. הוא נותן מסגרת התייחסות פנומנולוגית ליתר המינוחים האחרים 'הנמצאים בו', ובראש ובראשונה ל-Dasein, שלא עומד ריק בפני עצמו, אלא נמצא בחלל ובאינטראקציה, בדיוק כמונו וכמו המטופל שלנו.

המינוח השלישי הוא אינטנציונליות, או התכוונותיות. בחרתי בו, כי לעניות דעתי הוא מייצג תכונה מאוד אימננטית לתודעה ולחשיבה האנושית, שמאפיינת גם את דרך פעולתנו כבני אדם.

 

 

 

Sein

הוויה, ישות.

 

Intentionalität= התכוונותיות:

תכונה מהותית של תודעה, של היותה מודעת את...מתכוונת אל...נסובה ומורה על: אני תופס את X, אני שופט את Y, אני מרגיש את Z.

 

Welt= עולם:

האופק הטוטאלי של המושאים האינטנציונלים העומדים מול התודעה והמתייחסים אליה.

 

 

 

 

מקורות וקריאה נוספת

 

י. גולומב וש. הוגו-ברגמן עורכים, מבחר מאמרים, אדמונד הוסרל , (1993), הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,

 

מקורות ווירטואליים

 

ג. או. יורמסוןפרופ', אתר הספריה הווירטואלית של מטח, נדלה בתאריך ה-20/05/11

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=834

 

 

  

 

Make a Free Website with Yola.