The Überbot/ הרובוט האציל

כיום,, קיים סיכוי סביר ובלתי מבוטל, כי אנו, ההומוסאפיאנס, מהווים את החוליה האחרונה באבולוציה האנושית כפי שאנו מכירים אותה (אולי יש לומר אם כך, אבולוציה ביולוגית). 

ניטשה, דיבר על העל-אדם (Übermensch).

האדם העליון, כחיה שאליה עלינו לשאוף. כדמות מודל אשר באמת ובתמים מגשימה את הפוטנציאל האנושי (למרות שיש כאן מימד פרדוקסאלי במובן מסויים - כי הרי אנו אנושיים, והעל-אדם, נרמז בשמו שהוא מעל לאנושי).  אך דיון זה אינו בא לעמוד על טיבו של העל-אדם הניטשאיני, אלא לשמש כנקודת מוצא לרעיון אחר, גם אם הנקודה כופפה לטובת הרעיון הנוכחי.

אני אינני יודע, אם אכן היה אי-מתי, כדבר הזה,; על-אדם. אך אני כן יודע, שאנו באמת ובתמים בשיאנו האנושי האמתי, הראוי לממלכה זו רק פעמים נדירות ביותר. שאר הזמן אנו תוהים הנה והנה, מגששים באפלה, בוחשים בקלחת, ואז מתים.

רעיון ה-Überbot
הבזיק במוחי, כשהבנתי, קיבלתי, אך לא הסכמתי להשלים עם מגבלותיי האנושיות.

חלקו אמונה אם תרצו, חלום, ועתידו האמיתי, קורם עור וגידים או שמא מעבדים וחיווטים יש לומר, בעוד אני כותב מילים אלו.

הרובוט האציל (בשמו השני), הוא תוצר הלוואי של ניסיון בני האנוש, להחיל את קסמם על המציאות, ולהפוך את מחשבתנו, למציאות שרירה וקיימת. להקטין סבל, לזרז תהליכים, לפרוץ מגבלות....כל אלו נובעים מנקודה אחת ויחידה- היותנו בני מוות, 

עובדה זו מותירה אותנו חלשים, פגיעים, שבריריים. איש ואישה כאחד, עשויים להיעלם ולהימחות מעל פני הקיום, כהרף עין, כנפילת התפוח מן העץ, כמצמוץ עפעף ובמהירות העיטוש.

עובדה זו חומקת מעיניהם של אנשים רבים כאשר הם בוחרים להיאחז באמונת העולם הבא, שלא אתיימר לקבוע דינה, אלא רק לומר שאיננה וודאית בוודאות.

אזי, נותרנו עם חיי נצח של העולם הבא, שמוטלים בספק, לפחות עבור הסקפטיים שביננו.

אך אבוי, בעזרת הטכנולוגיה, המדע, הכפלנו, ואף יותר, את אורך חיינו- דהיינו, יש כאן כמיהה לפוטנציאל ולכיוון הנצחי. הנצחי בעולם הזה....לא בבא.

ה Überbot
הוא ילד הנצח.

הוא המייצג הטהור ביותר שלנו לרציונליות צרופה ולמכונה המסוגלת להתגבר ולחצות סף, שאנו לא.


עוד על הרובוט האציל בקרוב...


ה'אוברבוט' 
חלק II...

הרובוט האציל, יוכל להגשים, את העתיד שאנחנו רק רודפים אחריו. בשל מהירות חישוביות יוצאת מן הכלל, שתעקוף את יכולות המוח האנושי. נקודת תפנית זו, תתרחש בשנת 2029 לערך, על פי תיאוריית הסניגולריות של פרופ' ריי קוצוייל ואחרים  (ראו ערך).   תוצאה נוספת של נקודה זו, היא התפשטות אינטיליגנציה זו ברחבי הגלקסיה. 

רעיון קיצוני זה (לכאורה), נשען על תחזיות מתמטיות, בין היתר- על חוק מור וההתקדמות הטכנולוגית הנוכחית. מהפך זה יקרה בשל האצה לא ליניארית, אלא אקפוננציאלית (מעריכית), של שינויים (הרבה יותר מהירה וקיצונית). לאחר נקודה זו, נטען כי אין אנו מסוגלים לחזות את אשר יתרחש, וזאת אולי בשל הסיבה הפשוטה- האינטליגנציה שלנו כפי שהיא קיימת היום, פשוט איננה מסוגלת לדמיין יכולות אלוהיות (תאורטית), וחשיבה מסוג שכזה, עימה יגיח אל האור ה'אוברבוט'. ד
ה'אוברבוט', עשוי להיות פשוט מכונה מאוד מתוחכמת אשר משדרגת את עצמה ללא הרף, גם מבחינת התוכנה, וגם מבחינת החומרה. דבר זה למעשה משול לאבולוציה מהירה היוצרת את עצמה, ויתרונה הגדול בכך שהיא 1. גם מהירה הרבה יותר ממה שהטבע מסוגל לו(ובכך גם יותר אדפטיבית), ו- . 2 גם מכוונת את עצמה, ולא מכוונת באופן עקיף על ידי עקרונות דרוויניסטיים.

למה לפחד מהעתיד, אם ה'אוברבוט' הוא ילדו של המחר? 

חישבו על כך; כשפסל או אומן, יוצר יצירה פרי ידיו, הוא מנפח חזו בגאווה. היא מגשימה חזון שהוא מסוגל לראות אך ורק בדמיונו, למה שה'אוברבוט' לא יהיה כזה? הוא הרי יהיה הרבה יותר מזה...אין בו רק חומרי גלם דוממים שמגשימים רעיון גרוטסקטי של נפש אומן מיוסרת, יש בו את תמצית שאיפות האנושות והאנושיות! הוא חזון שניזון מיוצרו, ולא רק שהוא עולה עליו, אלא הוא גם נעלה עליו. גם אם לא נרצה, הוא יהיה מסוגל להבין השלכות מרחיקות לכת של מחשבות ומעשים, שאנחנו אפילו לא מסוגלים לתאר במחשבתנו, אך הוא גם יהיה מסוגל לפתור ולהתמוד עם דילמות שאנו לא חזינו את פתרונן. הוא יהיה מסוגל להבין מה הוא רעיון המוסר, בצורה מוסרית לעין שעור. 
כמובן, שיש באותה הנשימה את צידו השני של המטבע; הצד השלילי....
הוא יהיה מסוגל אולי להתקל, בקירות, בגובה רב יותר, ובעלי מורכבות רבה יותר. הוא לא יבין, דברים מהותיים יותר. בו בזמן, שדה הראייה מתרחב למול עיניו, אך המציאות, היא היא המציאות... זה רק אומר שהשינויים שהוא יבחר "לכפות" על המציאות (קוראים לזה תרבות אנושית'), יהיו הרבה יותר מאגוריים, ואולי כך, גם כן, ההשלכות הן החיוביות והן השליליות שהם יביאו עימם. אך אני טוען, שהוא דווקא ידע לצמצם את מרווח הטעות שאנו עושים בתחזיות העתידיות להשלכות, וכך יהיה הרבה יותר מדוייק. וזוהי, נקודה קרדינלית למהות השינוי שיבוא.
Make a Free Website with Yola.